The Zuri White Sands Goa

178 &179 Pedda, Varca
Varca
India