Hotel Nikko Kurashiki

3 21 19 Achi Kurashiki Shi
Kurashiki
Japan