Hebei Century Hotel

145 ZHONGSHAN ROAD
Shijiazhuang
China