Hampton Inn Easton

3723 Easton Nazareth Hwy
Easton
Pennsylvania
United States