Quality Strandhotel Ahlbeck

Dunenstrasse 19-21
Heringsdorf
Germany