Elko NV Travelodge

1785 Idaho St
Elko
Nevada
United States