Days Inn Stockton

550 W Charter Way
Stockton
California
United States