Inn at the Ballpark

1520 Texas Avenue
Houston
Texas
United States