Ruitai Hongqiao Hotel

555 Shui Cheng Road
Shanghai
China