Sofitel Munich Bayerpost

Bayer Strasse 12
Munich
Germany