Comfort Hotel Komatsu

260 Nagasaki-machi
Komatsu
Japan