ZHONGGONG PLAZA HOTEL

No 45 Zengguang road
beijing
China