Howard Johnson Ginwa Plaza Hotel

18 West Section, Huancheng South Road
Xian
China