Travelodge Hotel Saskatoon

106 Circle Dr W
Saskatoon
Saskatchewan
Canada