Hotel Kronprinz Novum

Kirchenallee 46
Hamburg
Germany