Canyon Inn

501 S. Milton
Flagstaff
Arizona
United States