Chisun Inn Nagoya - Sakae

3-2 Shinsakae-machi
Nagoya
Japan