JIN YE HOTEL

NO 2 CHASHAN ROAD CIDU AVENUE
Jingdezhen
China