BEIJING SHENG HAO SUPER 8 HOTE

NO 35 YA ZI QIAO ROAD
BEIJING
China