Traders Fudu Hotel Changzhou

398 Tongjiang Road
Changzhou
China