Novotel Shenzhen Bauhinia

Qiaocheng Dong Road Guangdong
Shenzhen
China