SICHUAN JINXIN HOTEL

18 W RD SOUTH RAILWAY ST
Chengdu
China