Guangdong Hotel Shanghai

328 Yi Xian Road
Shanghai
China