Aspen Hotel

Kilincaslan Mh, Mermerli Sok No:25
Antalya
Turkey