The Prince Park Tower Tokyo

4-8-1 Shibakoen Minato-ku
Tokyo
Japan