Shinjuku New City Hotel

4-31-1 Nishi Shinjuku Shinjuku
Tokyo
Japan