Xujiahui Park Hotel

315 Wan Ping Road
Shanghai
China