Zhao Long CBD Hotel

2 Gong Ti Bei Lu
Beijing
China