SUPER 8 HANGZHOU HI TECH

4179 NAN HUAN ROAD
Hangzhou
China