The Vira Bali Hotel

Jalan Kartika Plaza No. 127, Tuban
Kuta
Indonesia