MOON BAY HOTEL

No. 18 Ming Yue Yi Road
GUANGZHOU
China