LIYUN BUSINESS HOTEL

223 Airport Road
Guangzhou
China