Hotel Nikko Himeji

100 Minami Ekimae-Cho
Himeji
Japan