GUANGZHOU INTL FINANCIAL HOTEL

197 199 WEST DONGFENG ROAD
GUANGZHOU
China