Best Western Premier Hotel Nagasaki

2-26 Takara-machi
Nagasaki
Japan