GUANGZHOU GUANGDONG HOTEL

NO 309 DONGFENG ROAD
Guangzhou
China