FUJIAN FOREIGN TRADE CENTER HOT

74 WUSI ROAD
Fujian
China