The Davis Bangkok Hotel

88 Sukhumvit 24
Bangkok
Thailand