Karasuma Kyoto Hotel

Karasuma Shijo Sagaru
Kyoto
Japan