Aranvert Hotel Kyoto

179, Higashi Kazariya-cho
Kyoto
Japan