Delphi Art Hotel Athens

27 Ag Kosntantinou Street
Athens
Greece