Kagoshima Tokyu Hotel

22-1 Kamoike-shinmachi
Kagoshima
Japan