PHOENIX HOTSPRING HOTEL

Tang Zi Pu Xia Guan Town
Dali
China