NINGBO XIANGSAN HARBOR INTERNAT

NO 1111 XIANGSHANGANG
NINGBO
China