ShenzhenAir International Hotel

No 6035 Shennan Road
Shenzhen
China