Beijing Dong Jiao Min Xiang Hotel

No 23 A Dongjiaomingxiang Dongcheng Dist
Beijing
China