SHENZHEN YONGTONG HOTEL

NO 3146 N RENMIN ROAD
Shenzhen
China