NINGXIA APOLLO HOTEL

123 Beijing East Road
Yinchuan
China