New City Garden Hotel

No. 1 Shishan Road
Suzhou
China