Shinjuku Washington Hotel

3-2-9 Nishishinjuku
Tokyo
Japan